Fra kreditvurdering og lejeaftale til betaling af husleje

Hos os kan kunder, der arbejder inden for ejendomsbranchen, få hjælp med lejeaftaler (kreditvurdering og udarbejdelse af lejeaftale), huslejeopkrævninger (samt påmindelser), inkassokrav og anmeldelse af fordringer, retslige processer, som involverer kongens foged, byretten og huslejenævnet, konsulentbesøg og, hvis situationen kræver det, udsættelser og tvangssalg.

Skræddersyede løsninger

I samarbejde med dig udarbejder vi en skræddersyet løsning, som tager hensyn til den måde, du ønsker at arbejde med dine lejere på, baseret på faktorer som f.eks. boligområde, gældens størrelse eller tidligere betalingsmønster. Vi er specialiseret i ejendomsbranchen og har lang erfaring med at håndtere denne type sager. Vi fører hele tiden en tæt dialog med dig og dine lejere, hvor
målet er, at du så effektivt som muligt skal få dine penge tilbage.

Du kan altid henvende dig direkte til os for at få hjælp, rådgivning og uddannelse inden for alle områder, der vedrører ejendomssegmentet, uden at skulle gå en omvej via unødvendige mellemled.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for flere oplysninger!