Overlad administrationen af dine fakturaer til os, og lad os stå for de rutiner, der vedrører betalinger. Med vores fakturaservice administrerer vi de indleverede fakturaer, dvs. alt lige fra udsendelse af fakturaer, rykkere til registrering af indbetalinger samt håndtering af eventuelle inkassosager. I vores online tjenester kan du følge dit debitorregnskab i realtid. Med vores fakturaserviceydelse får du en komplet løsning til effektiv debitorstyring.

Outsourcing af administrationen – ikke af kundeforhold

Vi fungerer som en ekstern økonomiafdeling, hvor du har din egen sagsbehandler, du altid kan kontakte. Vores erfaringer viser, at kunder har tendens til at betale hurtigere, når I arbejder sammen med Alektum Group. Det giver jer en øget likviditet. Omkostningerne reduceres. Administrationen effektiviseres og kundeforholdet bevares.

Sådan fungerer vores fakturaservice

 • Dag 1
  Du sender os fakturagrundlaget, vi skaber, udskriver og håndterer distributionen af dine fakturaer.

 • Dag 1-2
  Du har mulighed for at for at belåne dine fakturaer. Belånes fakturaer sker udbetaling samme dag eller efterfølgende dag.

 • Dag 20-30
  Faktura forfalder til betaling. Modtagne betalinger udbetales løbende.

 • Dag 36
  Udebliver betaling sendes der rykkerskrivelse til kunden.

 • Dag 51
  Såfremt betaling forsat udebliver sendes der rykkerskrivelse med inkassovarsel til kunden.

Vi tilbyder flere serviceydelser end kun fakturaadministration

Vi tænker overordnet og handler langsigtet – ikke kun ved fakturaservice. Er der flere processer, du vil styrke i jeres debitorhåndtering? Du er altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer, hvis du gerne vil vide mere.