Hos Alektum Group har vi en særlig afdeling, der er specialiseret i erhvervsinkasso (business-to-business eller B2B). Vi håndterer erhvervsinkasso på en måde, der sætter dig som opdragsgiver i centrum, og vi tilpasser vores metoder, så vi finder en løsning, der passer til netop din virksomhed og dine ønsker, samtidig med at vi altid giver din kunde en objektiv og professionel behandling. Du har altid adgang til en personlig rådgiver, som giver dig en hurtig og professionel betjening og bruger al sin erfaring og sine juridiske kompetencer til at finde en succesfuld strategi, der sikrer dig hurtigere betaling.

Vores erhvervsinkassoydelser

Påmindelser

Vi kan i første omgang gå ind og håndtere dine fakturapåmindelser. Du sparer både tid, penge og ressourcer ved at lade os administrere dine påmindelser. Vi udsender påmindelsen og overvåger efterfølgende dine udestående fordringer, indtil betalingen går ind.

Inkasso

Alle vores rådgivere, som arbejder med erhvervsinkasso, er specialister på området og har lang erfaring med at håndtere fordringer virksomheder imellem. Både du og din kunde bliver betjent på en professionel måde, og du kan føle dig tryg ved, at vi kender den relevante lovgivning og håndterer sagen på den rette måde, så du får betalt dine fordringer.

Udskudt anmeldelse af fordringer

Nogle gange er der situationer, hvor din kunde ikke har økonomisk mulighed for at betale sin gæld. Hvis det er tilfældet, hjælper vi dig med at overvåge din fordring, indtil din kundes økonomiske situation forbedres, og vi sikrer, at fordringen ikke bliver forældet.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig!