Vi har adgang til et netværk af konsulenter over hele Danmark. Takket være dem kan vi sikre, at dine gamle fordringer forbliver aktive, og at pengene når frem til dig. Vores konsulenter er godt inde i den enkelte sag, og er lydhøre i deres kontakt med debitor. Vi forsøger altid at gøre en ekstra indsats, og på den måde sikre, at dit forhold til din kunde ikke bliver ødelagt. Vi har altid adgang til opdaterede og korrekte oplysninger, og vi kan efter behov også hjælpe dig med juridisk rådgivning.

Blandt de kunder, som anvender vores konsulentydelser, er blandt andet udlejere, inkassofirmaer, energiselskaber og advokatkontorer - vores ydelser dækker alle mulige brancher. Vores løsning er af høj kvalitet og er både hurtig og tryg.

Vores ydelser

Mange tror, at kongens foged er sidste instans, hvis man vil have betalt sine fakturaer, men det er ikke tilfældet. En af de måder, man kan få betaling på, er via konsulentbesøg. Man kan aldrig få betaling for en forældet faktura, men ved brug af  konsulentbesøg bliver fordringen holdt i live, selvom debitor måske ikke kan betale for tiden.

For at sikre, at vores kunder får deres betaling så hurtigt som muligt, og for at mindske risikoen for, at en fordring bliver forældet og umulig at inddrive, sørger vi for at underrette debitor om sagen, så snart vi får den ind.

Vi kan hjælpe dig med betalingspåbud, partsunderretninger, betalingsopfordringer iht. konkursloven, stævninger, testamenter, krav, tilsigelser, betalingsopfordringer, 
underretninger til elforbrugere, opsigelser og afbrydelse af forældelse.

Vi tager normalt imod opgaver via post eller e-mail. Større mængder kan med fordel leveres til os som filer. Vi tilpasser vores måde at arbejde på, så du får en hurtigere og enklere løsning.

Kontakt os og hør mere!