Klage

Hos Alektum Group stræber vi efter konstant at forbedre vores service og give alle, der kontakter os, en professionel, hurtig og korrekt behandling. Har du kommentarer til eller klager over vores håndtering, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan gør du

Vi anbefaler altid, at du først kontakter vores kundeservice. Ønsker du at gøre indsigelse vedrørende en konkret sag, for eksempel fordi du mener, at du af en eller anden årsag ikke skylder noget, skal du i første omgang tale med den rådgiver, hvis navn står i det brev, du har fået fra os.

Du kan også gøre indsigelse mod et krav via vores kundeportal.

Det er vigtigt, at du tydeligt og detaljeret beskriver, hvad der er sket, når du indgiver en klage. Forsøg at være så konkret som muligt, og angiv altid nedenstående oplysninger:

  • Dine kontaktoplysninger (navn, telefonnummer og e-mailadresse)
  • Dit sagsnummer og/eller personnummer (hvis klagen vedrører en sag hos os)
  • Hvad er årsagen til, at du er utilfreds?
  • På hvilken måde mener du, at en medarbejder hos Alektum Group har begået en fejl?
  • Hvornår skete fejlen, og hvilken type kontakt var der tale om (brev, telefon, e-mail)?

Hvad skete der derefter?

Alle klager håndteres i henhold til en særlig klagepolitik. Det betyder, at din klage bliver behandlet hurtigt og sagligt af en anden person end den, der håndterede sagen i første omgang, og vi vender tilbage til dig, så snart undersøgelsen er fuldført.

Håndtering af personoplysninger

Når du indgiver en klage til os, giver du samtykke til, at Alektum Group AB håndterer de personoplysninger, som du angiver i formularen og i forbindelse med sagen i øvrigt. Vi håndterer de oplysninger, der angives i sagen. Oplysningerne udleveres muligvis til de berørte fordringsejere og til myndigheder, og de lægges muligvis til eventuelle igangværende sager hos os. Du har ret til én gang om året på skriftlig anmodning underskrevet af dig selv at få udleveret en oversigt over, hvilke oplysninger om dig vi behandler. Hvis du konstaterer, at en eller flere oplysninger er forkerte, kan du kontakte os og få fejlen rettet. Den ansvarlige for personoplysninger er Alektum Group AB.