087 46 55 70

Har du fået et brev fra os?

Hvis du har spørgsmål, kan du bruge denne formular eller ringe på [telefonnummer]. Hvis du vil betale din gæld, kan du gøre det via Plan & Pay.

Kreditoplysninger og beslutningsstøtte

Kontakt os

Kreditoplysninger og beslutningsstøtte

De fleste kunder betaler indenfor betalingsfristen, men der findes også kunder, som betaler længe efter betalingsfristens udløb. Via vores leverandører af kreditinformationer leverer vi forskellige typer af kreditoplysninger, der gør det mulig at tage de rigtige beslutninger uanset kravets størrelse. Kontakt os gerne, så vi kan fortælle mere om vores serviceydelser og hvad vi kan tilbyde.

Til toppen af siden