2020-09-23

Hvad skal man tænke på, når man vælger inkassofirma?

Nogle gange kan det føles overvældende og mere besværligt, end det behøver være at få svar på, hvad man skal tænke på, når man indleder et samarbejde med et inkassofirma. I denne artikel besvarer vi nogle af de mest almindelige spørgsmål, vi plejer at få.

Hvordan skal man håndtere kunder, som ikke betaler?

Har du kunder, som ikke betaler – eller som altid betaler for sent? Så er du langt fra den eneste. Du kan sende et inkassobrev så snart betalingsfristen på en faktura er udløbet, men mange kvier sig ved at gøre dette, da de ikke vil risikere kunderelationen. Det kan man naturligvis sagtens forstå, da man som virksomhed er afhængig af sine kunder. Det, man ofte glemmer i disse situationer, er, at ved at henvende sig til det rigtige inkassofirma, så øger man sin mulighed for at få pengene hurtigere. Ved at have et inkassofirma som mellemled, så lærer man kunderne at prioritere jeres virksomheds fakturaer, hvilket i det lange løb resulterer i en bedre kunderelation.

Derfor er det ekstra vigtigt at vælge et inkassofirma, der sætter kunderelationen i forreste række. Hos Alektum Group vælger vi at altid se og forstå mennesket bag gælden og skabe de rigtige forudsætninger for at gøre rejsen mod et gældfrit liv så smertefri som muligt – dette gør vi gennem en løbende dialog med skyldneren og individuelt tilpassede løsninger. Et inkassobrev indebærer ikke, at din kunde bliver noteret som en dårlig betaler hos et kreditoplysningsbureau med det samme eller havner i et offentligt register.

Hvorfor skal vi sende et inkassobrev?

I øjeblikket betales næsten hver femte faktura mere end en uge for sent ifølge en undersøgelse foretaget af den svenske stat. Jo længere tid en faktura er ubetalt, desto større risiko er der også for, at den aldrig bliver betalt, hvilket kan bidrage til en dårlig likviditet, og at I selv får problemer med at betale jeres fakturaer.

Kan vi selv sende inkassobrevet?

Naturligvis kan I selv varetage inkassohåndteringen. Det indebærer dog en hel del administration, samtidig med at I er nødt til at sikre, at I følger inkassoloven i alle led i processen. Der er flere fordele ved at få hjælp af en ekstern part til håndtering af inkassosager. Ved at I i stedet lægger inkassohåndteringen i sikre hænder – hænder, der har arbejdet med dette i næsten 30 år – så sikrer I både, at reglerne overholdes, og at den administrative belastning mindskes. Derudover har vi adgang til løsninger, der giver os mulighed for at håndtere den enkelte kunde ud fra lige netop dennes forudsætninger – alt sammen for at finde den bedst mulige løsning for lige netop denne person.

Ser inkassoprocessen forskellig ud for henholdsvis virksomheder og privatpersoner?

Nej, processen er i bund og grund ens. Når du opkræver betaling fra en virksomhed, kan man dog kræve et højere rykkergebyr, end man kan af en privatperson. Hvis kunden stadig ikke betaler, og sagen går videre til fogedretten, så går det hurtigere for en virksomhed at blive registreret som dårlig betaler hos et kreditoplysningsbureau end for en privatperson.

Hvad gør jeg, hvis min kunde går konkurs?

Vi kan hjælpe dig, hvis din kunde går konkurs. Ved at anmelde din fordring til kuratoren kan du sikre, at du får en del at en eventuel dividende i konkursboet. Ellers kan det blive aktuelt at kræve bestyrelsens personlige ansvar for virksomhedens gæld.

Hvad gør jeg, hvis kunden befinder sig i udlandet?

Det eneste, du skal gøre, er at kontakte os, så tager vi os af sagen og opkræver betaling fra kunden i henhold til de love og regler, der findes i det pågældende land, som kunden befinder sig i. Vi findes på 16 markeder rundt omkring i Europa, så vi kan sikre processen, uanset hvilket land din kunde befinder sig i.