2021-11-23

Hvad skal man tænke på, når man indleder samarbejde med et inkassofirma?

Det behøver ikke være svært at indlede et samarbejde med et inkassofirma eller skifte inkassoleverandør. Her svarer vi på de mest almindelige spørgsmål, der plejer at dukke op, og vi giver jer tips til ting, man bør overveje ved valg af inkassofirma. I denne artikel besvarer vi nogle af de mest almindelige spørgsmål, vi plejer at få.

Hvordan skal man håndtere kunder, som ikke betaler?

Har du kunder, som ikke betaler – eller som altid betaler for sent? Så er du langt fra den eneste. Du bør iværksætte en stram rykkerprocedure i henhold til gældende dansk lovgivning, så snart betalingsfristen på en faktura er udløbet. Vi anbefaler altid brug af tre rykkerskrivelser inklusive et inkassovarsel på den sidste rykkerskrivelse. Mange har naturligvis ikke lyst til at gøre dette, da de ikke vil risikere den gode relation til kunden.

Ved at henvende sig til en neutral tredjepart, kan vi hjælpe jer med at inddrive jeres tilgodehavende samtidig med, at I bevarer den gode relation til kunden og fortsætter samarbejdet.

Hvilken type inkassofirma skal man vælge?

Det er vigtigt at vælge et inkassofirma, der sætter kunderelationen i forreste række. Hos Alektum Group ser vi altid på mennesket bag gælden og skaber de rigtige forudsætninger for at gøre rejsen mod et gældfrit liv så smertefri som muligt. Dette gør vi gennem en løbende dialog med debitor og individuelt tilpassede betalingsløsninger.

Registreres min kunde som en dårlig betaler, hvis sagen overføres til inkasso?

Et inkassovarsel indebærer ikke, at din kunde bliver noteret som en dårlig betaler eller havner i et skyldnerregister med det samme. Det sker først, når vi vurderer det er absolut nødvendigt.

Hvorfor skal vi sende et inkassovarsel?

Jo længere tid en faktura forbliver ubetalt, desto større risiko er der også for, at den aldrig bliver betalt, hvilket kan bidrage til en dårlig likviditet samt, at I selv får problemer med at betale jeres fakturaer. Ofte vil de virksomheder, der gør opmærksom på deres krav nemlig komme forrest i betalingskøen hos debitor.

Kan I selv sende inkassovarsel?

Naturligvis kan I selv varetage inkassohåndteringen. Det indebærer dog en hel del administration, samtidig med, at I er nødt til at sikre jer, at I følger inkassoloven i alle led i processen.

Der er flere fordele ved at få hjælp af en ekstern part til håndtering af inkassofordringer. Ved at I i stedet lægger inkassohåndteringen i sikre hænder – hænder, der har arbejdet med dette i næsten 30 år – så sikrer I både, at reglerne overholdes, og at den administrative belastning mindskes.

Derudover har vi adgang til løsninger, der giver os mulighed for at håndtere den enkelte kunde ud fra lige netop dennes forudsætninger – alt sammen for at finde den bedst mulige løsning for lige netop denne person.

Ser inkassoprocessen forskellig ud for henholdsvis virksomheder og privatpersoner?

Nej, processen er i bund og grund ens. Når du opkræver betaling fra en virksomhed, kan man dog kræve et højere rykkergebyr, end man kan af en privatperson.

Hvad gør jeg, hvis min kunde går konkurs?

Vi kan hjælpe dig, hvis din kunde går konkurs. Ved at anmelde din fordring til kuratoren kan du sikre, at du får en del at en eventuel dividende i konkursboet.

Hvad gør jeg, hvis kunder befinder sig i udlandet?

Det eneste, du skal gøre, er at kontakte os, så tager vi os af jeres inkassofordringer og opkræver betaling fra kunderne i henhold til de love og regler, der findes i det pågældende land, som kunderne befinder sig i. Vi findes på 15 markeder i Europa, så vi kan sikre processen, uanset hvilket land din kunder befinder sig i.