Inkasso

Lad ikke manglende betalinger påvirke likviditeten

At betalinger udebliver er desværre uundgåeligt, hvilket i det lange løb kan medføre likviditetsproblemer og hæmme jeres vækst. Hvis man ikke træffer de rigtige forholdsregler på det rigtige tidspunkt, mindsker sandsynligheden for at få det fulde beløb også.

Ved at lade os tage os af jeres inkassosager kan I mindske jeres kredittab – både i dag og i fremtiden. Vi har stor erfaring med og indsigt i betalingsmønstre og skræddersyr derfor vores løsninger, så de passer til både jeres og jeres kunders behov. Derudover kan det beskytte jeres varemærke at lade en neutral tredje part varetage inkassoprocessen.

En innovativ partner

Takket være vores innovative AI-løsning kan vi få et overblik over jeres kunders betalingsvaner og økonomiske status – alt sammen for at afgøre, hvad der er den bedste vej fremad. Vi skræddersyr altid vores løsninger til den enkelte, hvilket sikrer, at I så vidt muligt kan bevare jeres kunderelation.

Cross-border – lokalkendskab

Vi befinder os dér, hvor jeres kunder befinder sig. Vi har lokale kontorer, løsninger på tværs af grænserne og det samme system i 16 europæiske lande – alt sammen med inkasso som speciale. Dette indebærer, at vi nemt kan navigere på forskellige sprog, i forskellige kulturer og med forskellige regelsæt. Det indebærer også, at I altid har et lokalt team med lokalkendskab, der er klar til at besvare spørgsmål vedrørende jeres internationale sager.

Digitale tjenester, som gør det nemmere

Med vores digitale tjenester får I et bedre overblik og kan overvåge jeres inkassosager, følge op på fakturaer og holde øje med rykkerbreve.

Vi er specialister i

 • Volume inkasso
 • B2B og B2C
 • Benchmark
 • Retslig inkasso
  • Fogedretslig behandling
  • Civilretslig behandling
 • Konsulentbesøg
 • Inkassovarsel
 • Overvågning
 • Afskrevne sager

Har du spørgsmål om inkasso? Kontakt os for at få rådgivning