Fakturatjenster

Optimer likviditet og cash flow. I dag.

Hvad nu hvis du ikke skulle bekymre dig om ubetalte fakturaer og tad af kredit, og du i stedet kunne øge dit cash flow og forbedre din likviditet
fra dag 1? Vores faktureringsløsninger sikrer, at du har penge på din konto, når du har brug for det. Vi tilbyder:

  • Påmindelsesservice
  • Rykkerservice, udgående opkald
  • Rykkerservice, indsigelsesbehandling

Fakturaservice

Kundefakturaer kan være tidskrævende at håndtere – ikke mindst hvis der opstår forsinkelser i forbindelse med betalingen. Med tjenesten fakturaservice systematiserer vi hele din fakturahåndtering – fra registrering af indbetalinger og distribution til rykkerbreve, og vi tager os af eventuelle inkassosager. Nemt og effektivt, så du får mere tid til din kernevirksomhed.

Rykkerservice

At fakturaerne betales til tiden handler i høj grad om at have gode rutiner for udsendelse af rykkerbreve. Vi kan også hjælpe jer med at effektivisere jeres udsendelse af rykkerbreve, så fakturaerne betales til tiden. Du står som afsender og ejer kunderelationen – vi tager os kun af den administrative håndtering.