Køb af porteføljer

One-off porteføljekøb og forward flow

Forfaldne fordringer kan både påvirke virksomheders cash flow og likviditet negativt. Derfor tilbyder vi køb af fordringsporteføljer samt løbende køb af fordringer efter aftalt tidsinterval – afhængigt af, hvilke behov jeres virksomhed har lige nu.

Vores løsninger er tilpasset virksomhedens aktuelle situation og behov – fordi vi ved af erfaring, at der sjældent er én løsning, som passer til alle. Det er vores ambition, at vores løsninger optimerer vores kunders cash flow uden, at deres kunderelation tager skade.

Your business. With care

Vi sætter jeres kunderelationer og brand i forreste række. Med vores innovative AI-løsninger er det nemt at finde den bedste løsning til den aktuelle situation. Vi arbejder ligeledes hårdt på at sikre den gode relation til debitor, så denne forstår, at der er flere valgmuligheder. Takket være vore nære og personlige samarbejde med jeres kunder kan vi finde en effektiv løsning til, hvordan de kan betale udestående tilbage. Vi gør alt, hvad vi kan, for at I kan bevare både den gode relation til – og samarbejdet med – jeres kunder.

Hurtigt og nemt

Vores internationale teams har stor erfaring med inkasso og de respektive nationale lovgivninger. Vi er drevet af et ønske om at hjælpe andre og derfor kan vi garantere en hurtig og nem håndtering af udeståender, når I beslutter jer for at sælge jeres ubetalte kundefordringer.

SRG-Model (Success Rate Guaranteed)

SRG-modellen omfatter løbende køb af udestående fordringer, som bliver forsøgt inddrevet i typisk 4, 6 eller 12 måneder i henhold til en på forhånd aftalt købskurs. Fordringer, der ikke er fuldt betalt, dækkes af vores køb, dog undtages enkelte typer af fordringer – eksempelvis ved konkurser eller dødsfald. Dette aftales indledningsvist. Tidspunkt for køb sker ved hvert cut-off-dato (overførselsdato).

Fordele

  • Budget sikkerhed – Fast kurs på fordringer efter typisk 4, 6 eller 12
    måneder
  • Øget og forudsigeligt cash flow
  • Nem administration – ingen sagsbehandling efter overdragelse
  • Betalingsinformation til forbedring af virksomhedens kreditpolitik
  • Bogføring reduceres